تبلیغات

دانلود مانهوا شمشیر عذاب بهشتی – Heavenly Inquisition Sword

تیم ترجمه این اثر به فارسی: ژوپیتر
 • به روز رسانی: 06 مهر 1402
 • 1285 بازدید
  • نام فارسی: شمشیر عذاب بهشتی نام انگلیسی: Heavenly Inquisition Sword نام اصلی: نامعلوم!
  • آخرین جلد منتشر شده: 1 آخرین قسمت منتشر شده: 20 زبان: فارسی
  • نویسنده: Cardok,Jo Jin Young طراح: Saint Nine محصول: کره
  • وضعیت انتشار ترجمه به فارسی: وضعیت انتشار نسخه انگلیسی: درحال انتشار سال انتشار: 2022 تاکنون
  • Fa
  • En
  یئون جئوک ها ، بچه همسر دوم بود و بطرز وحشیانه ای توسط همسر اول پدرش و خواهر برادرهایش اذیت می شد. بعد از مرگ پدرش به دلیل مریضی در انبار حبس شد… بعد از ده سال چه می شود؟
  “He is the master of the Nine Heavens.” Yeon Jeokha was the child of a second wife. Viciously bullied by his father’s first wife and his siblings, he was later imprisoned in a warehouse after his father died of illness. It has been ten years since his escape after he had learned martial arts that were out of the world. “I regard the Yeon Family with great bitterness.” The unstoppable adventure of the sole successor of the Heavenly Inquisition Sword, Yeon Jeokha, begins now!
  9/10 - (2 امتیاز)

  • چپترها


  • پیشنهادات مشابه


  • دیدگاه ها


  • عوامل ترجمه


  • دانلود


  • خواندن آنلاین

  در صورتی که چپتری برای دانلود موجود نبود، به بخش خواندن آنلاین مراجعه نمایید.
  جلد : 1
  • قسمت : 1 تا 10

  • قسمت : 11

  • قسمت : 12

  • قسمت : 13

  • قسمت : 14

  • قسمت : 15

  • قسمت : 16

  • قسمت : 17

  • قسمت : 18

  • قسمت : 19

  • قسمت : 20

  در صورتی که چپتری برای خواندن آنلاین موجود نبود، به بخش دانلود مراجعه نمایید.
  جلد : 1
  کپی برداری از محتوای موجود در سایت ممنوع می باشد. جهت هرگونه استفاده از این کار، به ادمین تیم ترجمه آن پیام دهید


  • نام : تیم ترجمه ژوپیتر