تبلیغات

عناوین یافت شده

 • دانلود مانهوا بازگشت شوالیه افسانه ای نیزه دار – Return of the Legendary Spear Knight
 • به روز رسانی: 14 خرداد 1402
 • خلاصه مانهوا:شوالیہ ی نیزہ دار بی مانند و بی رقیب. کلیشہ ی ای کہ میگوید شوالیہ ھا ھمیشہ باید از شمشیر استفادہ کنند، توسط درخشان ترین ستارہ ی خانوادہ دوک شکستہ شد. قھرمانی کہ بہ جنگ داخلی امپراطوری خاتمہ داد. قھرمانی کہ "جاشوآ سندرز" نام داشت. علیرغم شھرت او بہ عنوان نیزہ ی بی رقیب امپراطوری، خون او ناحق بہ زمین ریختہ شد. اما نہ بہ دست ھر کسی! بلکہ بہ دست امپراطور خودش " وون بریتون ". 《سزار وون بریتون! فکر نکن قرارہ اینجا ھمہ چی تموم بشہ!》 لحظاتی قبل از مرگ جاشوآ، نیزہ ای کہ تمام عمرش را با آن گذراندہ بود یعنی "لوکیا" شروع بہ انتشار انرژی عظیمی کرد و بعد... جاشوآ خود را در اصطبلی آشنا کہ سال ھا پیش در آن زندگی میکرد، یافت. بلہ! جاشوآ بہ گذشتہ برگشت و انتقام او از ھمینجا آغاز میشود!
 • محصول: کره
 • سال انتشار: 2021 تاکنون
 • جلد: 1 قسمت: 8
 • دانلود مانگا مای هیرو آکادمیا: ویجیلانتز – My Hero Academia: Vigilantes
 • به روز رسانی: 24 شهریور 1402
 • خلاصه مانگا:همه برای مبارزه واسه عدالت نیاز به مجوز ندارن! در یک جامعه ابرقدرت دیگه هیچ چیز عادی در مورد شرارت وجود نداره. قهرمان های آموزش دیده و دارای مجوز برای محافظت و دفاع از مردم در برابر تبهکارا، بالاتر از بقیه هستن. با این حال، همه نمی تونن قهرمان باشن و کسایی هستن که از قدرت خودشون برای خدمت به مردم بدون مجوز قانونی استفاده می کنن. اما آیا اونها در سایه ها برای عدالت مبارزه میکنن یا مبارزه اشون به دلایلی هست که فقط خودشون میدونن؟ برای هرچیزی هم که میجنگن مردم به اونها میگن... ویجیلانتز کویچی هایماواری نتونست به یک قهرمان رسمی تبدیل بشه پس از کوسه ساده خودش برای انجام کارهای خوب در اوقات فراغتش استفاده می کنه. ولی یه روز یه رویارویی سرنوشت‌ساز با تعدادی از اراذل و اوباش محلی باعث میشه که اون با دو قهرمان شبیه به خودش تیم تشکیل بده. هیچکدوم از اونها واقعا نمیدونن که دارن چیکار می کنن، اما به اندازه کافی شجاعت یا حماقتشو برای تلاش کردن دارن. ولی اونها به زودی متوجه میشن که مبارزه با شیطان به چیزی بیش از شجاعت نیاز داره …
 • محصول: ژاپن
 • سال انتشار: 2016 تاکنون
 • جلد: 1 قسمت: 54